Våga tala

Kroppsspråk! Publikkontakt! Rösten!

Dessa ingredienser är viktiga för att göra en muntlig presentation till en tilltalande och välsmakande aptitretare!

Hur då? Jo, ett väl fungerande kroppsspråk signalerar framgång och säkerhet. God publikkontakt/ögonkontakt ger ett intryck av styrka och väcker engagemang. Har du en behaglig röst att lyssna till så förmedlar du pondus och förtroende. Dessutom får du en trevlig effekt på köpet: ditt budskap går fram på ett maximalt informativt sätt!

Vem vänder jag mig till med mitt utbud?

Jo, till var och en som tycker att han / hon har ett behov att förkovra sig i detta ämne.

Jag riktar mig till nybörjare och till den som har en viss erfarenhet med sig i bagaget, men kanske känner att det skulle vara bra att få lite extra vägledning i denna färdighet.

Utbildningen innehåller flera viktiga övningar i bl.a.:

- KROPPSSPRÅKET: händer/rörelser

- PUBLIKKONTAKT: "ta in publiken"

- RÖSTEN SOM REDSKAP: andning/kondition m.m.

- HUR MINIMERA NERVOSITET?: förberedelse/mental träning

- MENTAL TRÄNING: visualisera

Givetvis finns det utrymme för att utforma undervisningen efter deltagarnas önskemål då betoningen kan läggas mer på vissa övningar än andra.

Generellt kan man annars säga att ett brett utformat spektrum av övningssituationer, ger en bra bas att stå på och en god beredskap inför olika situationer man kan hamna i, där man skall tala inför åhörare.

Idén med utbildningen är att den skall vara både företaget och den enskilde till glädje.

För mer information och prisuppgift, kontakta oss på Teater Syd

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång